Varstvo podatkov

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

SPLOŠNO

V podjetju Z-line™ Avtomotive, avtomobilske rešitve d.o.o., Maribor (v nadaljevanju: Z-LINE Automotive d.o.o.) spoštujemo vašo pravico do zasebnosti in stremimo k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko te spletne strani zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR). Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hrani o vas, in kako jih uveljavljati.

V podjetju Z-LINE Automotive d.o.o. se zavezujemo, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste prostovoljno posredovali preko: elektronske pošte (ne bodo javno objavljeni na tej spletni strani), po klasični pošti (naslovljeni na sedež družbe, oziroma jih boste dostavili osebno), obdelani v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

UPRAVLJAVEC PODATKOV

Upravljavec vaših osebnih podatkov je podjetje Z-LINE Automotive d.o.o., naslov: Ulica heroja Šaranoviča 36, 2000 Maribor, e-naslov: info@z-line.si, telefonska številka: +386 593 37 600.

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na podjetje Z-LINE Automotive d.o.o. (na zgoraj navedene kontaktne podatke).

Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane s strani pooblaščene osebe za varstvo podatkov velja stroga zaupnost.

NAMEN OBDELAVE PODATKOV IN PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov in ostalimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov. V podjetju Z-LINE Automotive d.o.o. kot upravljalcu vaših osebnih podatkov, nekatere osebne podatke obdelujemo le na podlagi vaše predhodne privolitve, med tem ko je obdelava nekaterih osebnih podatkov potrebna za izvajanje pogodbe, izpolnjevanje zakonskih obveznosti ali izkazan zakonit interes upravljavca. Po kateri pravni podlagi obdelujemo vaše podatke, si lahko preberete v nadaljevanju:

Izvajanje pogodbe

V primeru, da ste naša stranka in pri nas opravite nakup ali za vas izvedemo kakšno drugo storitev, je posredovanje vaših podatkov pogodbena obveznost. Podatke bomo v tem primeru obdelovali le za namen izpolnjevanja pravic in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe (npr. dostava blaga, izvedba naročila, komunikacija povezana z nakupom...).

Zakonit interes

Nekatere vaše osebne podatke lahko obdelujemo na podlagi zakonitega interesa podjetja, kadar naši interesi prevladajo nad vašimi temeljnimi pravicami in svoboščinami. Na podlagi zakonitega interesa tako obdelujemo vaše podatke za namen razvoja in izboljšanja naših storitev, tehničnega vzdrževanja spletnih strani, varovanja in zagotavljanja varnosti našega informacijskega sistema, zaupnih informacij, varnosti zaposlenih in premoženja podjetja. Naš zakonit interes za obdelavo vaših podatkov je tudi obdelava podatkov z namenom preprečevanja goljufij in morebitnih kaznivih dejanj, reševanja morebitnih sporov in pritožb ter varovanja pravnih zahtevkov. Podatke, ki jih obdelujemo na podlagi zakonitega interesa obdelujemo v okviru vaših upravičenih pričakovanj, ki jih imate v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Soglasje

Če za obdelavo vaših podatkov nimamo druge ustrezne pravne podlage, moramo pred obdelavo podatkov za vsak posamezen namen pridobiti vaše soglasje. Tako na podlagi vašega soglasja, vaše osebne podatke obdelujemo za namen neposrednega trženja, pri čemer lahko podano soglasje kadarkoli prekličete.

Zbiranje, uporaba in hramba osebnih podatkov

Skladno z načelom sorazmernosti, o vas zbiramo samo tiste podatke, ki jih potrebujemo za dosego namena, ki ga z obdelavo zasledujemo. V katerih primerih obdelujemo vaše osebne podatke, katere podatke ter za kakšne namene si lahko preberete v nadaljevanju:

 • Ob obisku spletne strani
  Ob obisku spletne strani https://www.z-line.si/ preko piškotkov obdelujemo nekatere vaše podatke (IP naslov, nastavitve brskalnika, vsebine, do katerih dostopate na spletni strani https://www.z-line.si/, datum dostopa in trajanje obiska) za nemoteno in pravilno delovanje spletne strani, izboljšanje izkustvene komponente spletne strani ter analize uporabnikov na spletnem mestu. S pomočjo piškotkov si spletna stran zapomni vaše preference in izkušnje, s čimer vam je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa bolj učinkovito in prijetno.

  Podatki, ki jih obdelujemo, se obdelujejo na podlagi našega zakonitega interesa ali vašega soglasja, če ga podate. Nastavitev piškotkov lahko ob vsakem obisku spremenite na tej povezavi, kjer si lahko ogledate tudi roke hrambe posameznih piškotkov. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, kar lahko spremenite v nastavitvah tako, da računalnik piškotke zavrne ali pa da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani.

 • Ob prijavi na e-novice
  S prijavo na e-novice se strinjate, da vam pošiljamo novice o posebnih ugodnostih in novostih, v ta namen pa obdelujemo podatek o elektronskem naslovu ter podatek o tem, o čem želite prejemati novice. Soglasje za obdelavo lahko kadarkoli prekličete s klikom na povezavo Odjava, ki je na voljo ob vsaki e-novici ali s poslano zahtevo na naslov

 • Ob povpraševanju v zvezi s produkti
  V primeru, da pošljete povpraševanje v zvezi z določenimi produkti, vaše podatke (ime in priimek, elektronski naslov) obdelujemo izključno za namen komunikacije v zvezi s povpraševanjem.

 • Ob prijavi na prosto delovno mesto
  Če se prijavite na prosto delovno mesto, se vaši podatki, ki nam jih posredujete ob prijavi, obdelujejo le za namen izbire in selekcije kandidatov za delovno mesto, na katerega ste se prijavili. S posredovanjem prijave se strinjate z obdelavo vaših osebnih podatkov za ta namen, soglasje pa lahko kadarkoli prekličete. V primeru, da soglasje prekličete, vaših podatkov ne bomo obravnavali v zadevnem postopku izbora in selekcije.

 • Če ste kontaktna oseba našega poslovnega partnerja
  Če ste zaposleni v podjetju, ki je naš trenutni ali potencialni poslovni partner, o vas obdelujemo podatke kot so: ime in priimek, naziv pravne osebe, v kateri ste zaposleni, naziv delovnega mesta, telefonska številka in elektronski naslov. Podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa izključno za namen poslovanja.

 • Ob vstopu v naše poslovne prostore / poslovalnico
  V naših poslovnih prostorih imamo zaradi varovanja premoženja in oseb vzpostavljen videonadzor, v okviru katerega obdelujemo naslednje podatke: posnetek, ki vsebuje sliko, datum in čas. Podatki se hranijo približno 1 mesec, po poteku tega časa pa se posnetki preslikajo.

UPORABNIKI PODATKOV

V določenih primerih in izključno ob izkazani ustrezni pravni podlagi, se lahko vaši podatki razkrijejo tudi tretjim osebam.

Vaše osebne podatke lahko tako v primerih, ki so določeni s predpisi, posredujemo javnim organom, če je to potrebno za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti ali pa opravljanje njihovih uradnih dolžnosti, kot so policija, sodišče, davčni organi in drugi.

Za dosego zgoraj navedenih namenov obdelave podatkov so lahko vaši podatki razkriti tudi našim pogodbenim obdelovalcem, ki v našem imenu in pod našimi navodili obdelujejo vaše osebne podatke. To so npr. vzdrževalci programov in strežnikov ter ponudniki oblačnih storitev, kjer se hranijo vaši podatki, administrator in skrbnik spletne strani, dostavljavci, ponudniki oglaševalskih storitev, itd.). Pogodbeni obdelovalci vaših osebnih podatkov ne bodo uporabljali za svoje namene ali jih brez našega soglasja posredovali tretjim osebam. Zagotavljamo vam, da v okviru obdelave osebnih podatkov sodelujemo izključno z zaupanja vrednimi partnerji, ki bodo vaše podatke obdelovali le z najvišjo stopnjo varnosti.

Iznos podatkov v tretje države

Vaši podatki se obdelujejo le na območju znotraj Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora in se ne posredujejo v tretje države.

OBDOBJE HRAMBE

Vaše osebne podatke hranimo toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena, zaradi katerega se podatki obdelujejo. Po poteku tega časa vaše podatke zbrišemo, uničimo, blokiramo ali anonimiziramo.

V določenih primerih čas hrambe podatkov določa zakonodaja, zato se podatki hranijo tako dolgo, kolikor je to potrebno zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti.

V primeru, da se vaši podatki obdelujejo za namen izvajanja pogodbe, se podatki hranijo ves čas trajanja pogodbenega razmerja ter na podlagi zakonitega interesa še toliko časa, kolikor je mogoče uveljavljati morebitne pravne zahtevke iz naslova pogodbe.

Podatke neizbranih kandidatov v zvezi z vlogo za zaposlitev bomo hranili do zaključka izbirnega postopka oziroma še največ 30 dni po tem, ko kandidate obvestimo, da niso bili zbrani.

Če ste poslali prijavo na delovno mesto, ki ga nismo razpisali, bomo vaše podatke hranili do odgovora na vašo prijavo, razen če nam boste podali soglasje, da vašo prijavo hranimo še določen čas.

Podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vašega soglasja hranimo do preklica vašega soglasja oziroma do vaše zahteve za izbris podatkov.

Dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo največ 3 (tri) mesece od…

NAČIN VARSTVA VAŠIH PODATKOV

Z-LINE Automotive d.o.o. zagotavlja ustrezne tehnične, organizacijske in logično-tehnične postopke in ukrepe za varovanje osebnih podatkov. Za zagotavljanje ustrezne ravni varovanja vaših osebnih podatkov Z-LINE Automotive d.o.o. izvaja naslednje ukrepe:

 • Varuje aplikativno programsko opremo, s katero se obdelujejo osebni podatki.
 • Preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu. vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih.
 • Zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov.
 • Omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil.

V kolikor obstajajo na spletni strani https://www.z-line.si/ določene povezave na druge spletne strani, ki niso v povezavi z družbo Z-LINE Automotive d.o.o. , ta ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov Z-LINE Automotive d.o.o. uporablja tudi metode psevdonimizacije in šifriranja zbirk osebnih podatkov, zagotavlja stalno zaupnost, celovitost, dostopnost in odpornost sistemov za obdelavo podatkov ter omogoča dostop in razpoložljivost osebnih podatkov v primeru fizičnega ali tehničnega incidenta.

VAŠE PRAVICE

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov imate pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, izbrisa, omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov ter pravico do ugovora. Zahtevo za uveljavljanje omenjenih pravic lahko posredujete na elektronski naslov info@z-line.si.

Kadar osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve imate tudi pravico, da kadarkoli začasno ali trajno prekličete svojo privolitev v obdelavo osebnih podatkov, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica.

 • Pravica do dostopa do podatkov
  V okviru pravice do dostopa imate pravico od nas dobiti potrditev ali obdelujemo vaše osebne podatke, zahtevati dostop do podatkov, ki jih o vas obdelujemo in dobiti informacije o tem za katere namene se podatki obdelujejo, katere vrste osebnih podatkov, kdo so morebitni uporabniki, koliko časa jih hranimo, v primeru, da smo podatke dobili od druge osebe, tudi podatek o viru podatkov, ter podatek o avtomatiziranemu sprejemanju odločitev.

 • Pravica do popravka
  V primeru, da so podatki, ki jih o vas obdelujemo, netočni ali nepopolni, imate pravico zahtevati popravek oziroma dopolnitev podatkov.

 • Pravica do izbrisa
  V določenih primerih imate pravico doseči, da zbrišemo vaše podatke. To lahko dosežete v naslednjih primerih:
  - Kadar podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani.
  - Kadar prekličete privolitev v obdelavo podatkov in za obdelavo podatkov ne obstaja nobena druga pravna podlaga.
  - Kadar ste uveljavili pravico do ugovora obdelavi osebnih podatkov, ki jih obdelujemo na podlagi zakonitega interesa.
  - V primeru nezakonite obdelave osebnih podatkov.

 • Pravica do omejitve obdelave
  V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate tudi pravico, da zahtevate omejitev obdelave osebnih podatkov, v okviru katere začasno prenehamo z obdelavo vaših osebnih podatkov če:
  - Oporekate točnosti podatkov.
  - Je obdelava nezakonita ter namesto izbrisa podatkov zahtevate omejitev uporabe podatkov.
  - Podatkov za namene obdelave več ne potrebujemo, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
  - Ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo podatkov.

 • Pravica do prenosljivosti podatkov
  Kadar vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi soglasja ali pogodbe z avtomatiziranimi sredstvi imate pravico, da prejmete svoje osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter jih posredujete drugemu upravljavcu.

 • Pravica do pritožbe
  Če menite, da z obdelavo osebnih podatkov kršimo določila na področju varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti tudi pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu na naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si.

AVTOMATIZIRANO SPREJEMANJE ODLOČITEV IN PROFILIRANJE

Vaši osebni podatki niso predmet avtomatiziranega sprejemanja odločitev, prav tako pa tudi niso predmet oblikovanja profilov.

RAVNANJE V PRIMERU KRŠITEV

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bomo nemudoma izvedli vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bomo o tem obvestili, prav tako pa bomo s tem seznanili tudi pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.

SPREMEMBE

Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo o varstvu osebnih podatkov po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Izjava je bila zadnjič posodobljena: marec 2020.

Novice|

© Z-LINE Automotive 2020 / Varstvo podatkov / Piškotki